// Arkivet

Archive for mars, 2021

Handlingar – årsmötet 2021

Nu finns handlingarna för årsmötet tillgängliga: Årsredovisning (Excel)RevisionsberättelseVerksamhetsberättelseMotioner (med styrelsens yrkanden)DagordningValberedningens förslag Välkommen till CPS digitala årsmöte. 2021! Tyvärr kan vi inte träffas IRL denna gång, men vi ska förhoppningsvis kunna genomföra ett bra årsmöte ändå! Viktig info:Motioner till årsmötet skall, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till styrelsen tre veckor före […]