Handlingar – årsmötet 2021

Nu finns handlingarna för årsmötet tillgängliga:

Välkommen till CPS digitala årsmöte. 2021! Tyvärr kan vi inte träffas IRL denna gång, men vi ska förhoppningsvis kunna genomföra ett bra årsmöte ändå!

Viktig info:
Motioner till årsmötet skall, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till styrelsen tre veckor före årsmötet, dvs senast söndagen den 7 mars. Motionerna och styrelsens yttrande över dem och övriga förslag från styrelsen skall sändas ut till medlemmarna senast en vecka före mötet.

Övriga frågor från medlemmar till styrelsen och övriga förtroendevalda skall lämnas in till styrelsen senast sju dagar före årsmötet, dvs senast söndagen den 21 mars för att kunna behandlas på årsmötet.Så snart som möjligt innan årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen och kassarapport.

Mötet kommer hållas digitalt, via Google meet söndag 28 mars klockan 17:30 via Facebook Messenger Room. Du ansluter via denna länken: https://us02web.zoom.us/j/86771563747?pwd=QkV0ckV0TmVGV0tURDhJMXh5SmJBQT09

Har du frågor så maila info@cps.to.

Välkommen!