CPS Styrelse

Vår styrelse 2024

 • Ordförande: Jonas Rembratt
 • Kassör: Roger ”Kalle” Jönsson
 • Ordinarie: Peter Lord
 • Ordinarie: Anders Larsson
 • Ordinarie: Birgitta Rembratt Svensson
 • Ordinarie: Mikael Karlsson
 • Ordinarie: Nils Svensson
 • Suppleant: Pierre Rosén
 • Suppleant: John Nordfjäll

Valberedning

 • Tony Helinsky
 • Peter Persson

Övriga funktioner

 • Säkerhetsinformatör; Jonas Rembratt
 • Vindmätargrupp;
  Anders Nyberg, ansvarig för Ålabodarna, Hovs Hallar, Skäret och Mölle.
  Roger ”Kalle” Jönsson, ansvarig för Ravlunda.
  Pierre Rosén, ansvarig för Kåseberga och Vik.
  Anders Larsson, ansvarig för Hammar.
 • Vinschsamordnare; Peter Lord, Anders Larsson
 • Webbgruppen; Peter Persson, Jonas Rembratt, Tony Helinsky, Anders Larsson

Arkiv