Flygregler i Skåne

Den här sidan innehåller lite regler som man som medlem i CPS bör känna till. Vi har över åren träffat överenskommelser med Länstyrelsen, militären och andra flygklubbar som nyttjar samma flygställen som vi. De är alla muntliga avtal och de är till för att vi ska få fortsätta flyga på dessa natursköna områden utan att störa natur, människor och markägare. Det är upp till var och en att respektera dessa regler som klubben står för och som medlem av CPS står man för ett gott sportmanskap mot sin omgivning.

Förutom nedanstående regler så respekterar vi naturligtvis markägarnas skyltningar på de olika flygställena vi håller till på.

  • Ale stenar. Här råder start och landningsförbud. Ska man starta och landa här så får man landa i kohagen på västsidan av stenarna.
  • Hammarstarten. Vi kör försiktigt och respektfullt nere i Hammar, parkering endast på anvisade platser. Blir det fullt använd parkeringar nere i Kåseberga och gå upp på hanget därifrån.
  • Rökeriet. Förbjudet att starta/landa under växtperioden. Starta i backen bredvid eller på Syd och flyg dit.
  • Sydhanget. Kör inte förbi förbudsskyltarna under några omständigheter. Parkera nere i byn och gå upp.
    OBSERVERA att det råder fotoförbud i luftrummet vid Sydhanget p.g.a. skyddsobjekt. Mycket viktigt att detta efterlevs så att vi inte hamnar i en situation med flygförbud.
  • Kåsebergahanget. Sydhanget, rökeriet, hammarstarten och skolbacken och allt däremellan råder det förbud mot paramotorflygning. Paramotorflygning kan ske väster om skolbacken.
  • Stenshuvud. Förbjudet att starta/landa på toppen. OK att flyga över om man kan.
  • Ravlunda Parkering nere vid hanget är förbjuden. Parkera längs med huvudvägen som går genom fältet.

Arkiv