Paramotor

Club Parapente Syd´s PARAMOTOR AVDELNING

Av naturliga skäl var vi i Skåne, som inte har några berg, bland pionjärerna att börja flyga paramotor.
Klubben har stort engagemang och kunskap och har många medlemmar som flyger paramotor. Aktiva
piloter finns över hela CPS geografiska upptagningsområde med aktiva löst sammansatta grupper i
Sölvesborg, Hässleholm och östra Blekinge/Karlskrona utöver normala skärmflygområdena i sydöstra/
östra Skåne.
Vi hjälper till med att introducera de som är intresserad av paramotorflyg i utbildningsfrågor och regler
för lagligt paramotorflyg.
 
CPS vill uppmuntra och hjälpa andra paramotorpiloter att ordna gemensamt motorflygningar.
Målsättningen att varje medlem ska få den hjälp de önskar och med ett trevligt härligt bemötande.
Vi har ett engagerat intresse och hälsar alla välkomna!
Inom CPS finns ett antal aktiva PM-piloter med tillgång till fält för start och landning. Ta kontakt
med dem (eller PM-ansvarig som kan lotsa vidare) om du är intresserad och följ med ut på fältet en
dag. Många annonserar kommande flyg på CPS vägg på Facebook. De flesta är intresserade av att
hjälpa och visa en ev. ny pilot in i sporten och gemenskapen. Har du tur kan du kanske få prova att
balansera en skärm och kanske hänga en motor på ryggen för att känna hur det känns. Det finns
numera även möjlighet till tandemflyg i paramotor, vilket är en fantastisk väg in i en ny sport!
 
Allmän information om Paramotor
Med paramotor menas skärmflyg med motordrift. Motoraggregatet som har påskjutande propeller är
monterat i en bur med tillhörande sele. Piloten startar och landar till fots (rullgondol/trike går även
att använda) på liten yta och flyger bekvämt med motordrift. Som flygskärm används friflygskärm
som är godkänd för paramotor eller särskild paramotorskärm. Skärmen manövreras på samma sätt
som vid vanlig skärmflygning med den skillnaden att man kan starta, flyga och landa med hjälp av ett
gasreglage. Du behöver inte vara skärmflygare för att lära dig flyga paramotor, men du måste gå PM
utbildning och inneha PM licens för att få flyga.
Utbildning
Club parapente Syd har ingen egen utbildning i Paramotor. Vi har flera Instruktörer i klubben som lär ut paramotorflygning.
Bra att veta om Paramotor
För att få flyga paramotor i Sverige så måste du förutom giltig PM-licens ha ett typgodkänt
motoraggregat. Det finns både tillverkare och importörer i Sverige som erbjuder ett brett utbud
av typgodkända motoraggregat. Se SSFFs där flertalet (dock inte alla, heller inte helt uppdaterad)
typgodkända motoraggregat finns listade.
Registreringsmärkning av motorskärmar
All flygning med paramotor skall ske med godkänd registreringsmärkning i motorskärmen, enligt
Luftfartsstyrelsens författning (2007:44) om flygning med skärm. Registrering sker genom
siffermärkning i skärmen. Det finns många återförsäljare av färdigtillverkade, självhäftande siffror.
Typbesiktning
För att paramotorn ska vara godkänd så måste den typbesiktigas av någon typbesiktningskontrollant.
När motorn är typbesiktigad så ska en kopia på typbesiktningsprotokollet lämnas till paramotorägaren.
Egenbesiktning
En gång per år ska man egenbesiktiga paramotorn, exempelvis vid årets slut. Egenbesiktningen
kan utföras av annan kunnig person om du själv känner att du är osäker. När egenbesiktningen
gjorts så ska detta noteras i flygdagboken. Dokument för egen besiktning finns i filarkivet på
Skärmflygförbundets hemsida. Spara dokumenterad besiktning inför senare försäljning och för ev.
kontroll och inför femårsbesiktning.
Femårsbesiktning
När fem år har gått sedan typbesiktningen ska en så kallad femårsbesiktning göras av någon av
typbesiktningskontrollanterna eller paramotorinstruktörer som har befogenhet att femårsbesiktiga.
Femårsbesiktning ska sedan utföras vart femte år. Till besiktningen ska du ta med en kopia av
typbesiktningsprotokollet och en kopia på registreringsbeviset (gäller seriemodell) så att besiktaren
kan se eventuella åtgärder och brister vid typbesiktningen. När femårsbesiktningen gjorts så ska detta
noteras i flygdagboken.
Registreringsbevis
Om tillverkare eller importör säljer en så kallad seriemodell som är typbesiktigad så ska säljaren se till
att seriemodellen är lika med sitt första exemplar. Säljaren åtgärdar eventuella brister och stansar in
serienumret på paramotorn.. I det här fallet ska köparen ha en kopia på typbesiktningsprotokollet och
en kopia på registreringsbeviset.
Flygdagbok
Du ska ha en flygdagbok till din paramotor. Där fyller du i hur mycket motorn gått och eventuella
åtgärder som gjorts på motorn. Allt som rör motorn ska du skriva i flygdagboken, till exempel
egenbesiktning och femårsbesiktning, så att man kan se vad motorn varit med om och hur den blivit
skött (viktigt vid försäljning). Flygdagboken ska följa motorn vid försäljning.
Bra att veta vid köp av paramotor
Vid köp av en paramotor som är typgodkänd ska kopior av typbesiktningsprotokoll och eventuellt
registreringsbevis medfölja. Med motorn ska också flygdagbok, egenbesiktningsprotokoll och eventuellt
femårsbesiktningsprotokoll medfölja. De tillhör motorn och är bra för att se hur mycket motorn gått
och för att se vilka eventuella åtgärder
som gjorts, till exempel lagning och utbyte av delar. Om du köper en paramotor som inte är godkänd
så måste den typbesiktigas av någon typbesiktningskontrollant.
Vänta med köpet till omedelbart före du ska gå PM kursen alternativt vänta tills efter kursen och
rådgör med instruktören och fråga gärna andra som flyger innan du köper.
Väsentligt är att utrustningen passar dig, inte att utrustningen passar eller passat andra.
Prova att balansera skärm före köp och kolla så att det är ett skärmfabrikat och modell, som många
flyger motor med. Det är inte säkert att skärmen går bra motorflyga med bara för att det går att
friflyga med den. Kollla noga viktområdet (ikrokad vikt=pilot + utrustning) skärmen är klassad för. Du
kan gärna vara ”tung” i skärmen, men inte ligga utanför vikten skärmen är klassad för. Här måste du
räkna med vinterkläder och vikten av fulltankad motor.
För motorn gäller det att kolla, att du med hänsyn till din egen vikt, får tillräcklig trust från motorn,
för att komma upp i luften. Det är en kompromiss mellan tung motor med ordentlig trust och en lätt
motor med sämre trust.
Ett riktmärke för hur stor trust du behöver för att komma i luften utan att springa för mycket
är: ”halva ikrokningsvikten minus 10%” . T.ex. väger du vinterklädd 85 kg och motorn fulltankad
35Kg bör motorn ge en trust på minst 85kg + 35kg = 120 : 2 = 60 – cirka 10 = cirka 50 kg trust som
minst! Kan du bära en tung motor satsa på en med litet mer trust.
Väg motorn fulltankad före köp. De flesta motorer + sele väger mer än vad tillverkaren anger.
Du behöver veta denna vikt korrekt vid beräkning av ikrokad vikt när bestämmer vilket viktområde
skärmen du köper skall ligga i.

Arkiv