Sista styrelsemötet innan semestern

Styrelsen träffades på restaurant Hörnan i Hörby en sista gång för att diskutera säsongen. Många ämnen avhandlades mellan skratten och tuggorna, bl a det växande säkerhetsarbetet, mentoreringssystemet, det nya flygställe-ambassadörssystemet och – såklart – vinschverksamheten.

Det vinschas alldeles för litet i klubben sedan en del år men vi upplever det som att medlemmarna ändå vill flyga högre och längre så vi ger inte upp! I skrivande stund står vi tillfälligt utan vinschfält. Detta tror vi kan lösas ganska snabbt men vi undersöker också, på initiativ av Anna Hadders, möjligheten att samarbeta med Hässleholms flygklubb. Mer om detta längre fram.

Här kan du läsa mötesprotokollet.