V Ven

 Flygställe:  Ven, nordvästra hörnet
 Typ:  Hang
 Vind:  V
 Höjd:  15 m
 Bredd:  
 Erfarenhet: Avancerad 
 Klubbkontakt:  
 Vägbeskrivning:   Hanget sträcker sig från ”västra fyren” på Vens nordvästra hörn och ca 400m söderut. Följ huvudvägen från Bäckviken tills den tar slut, ta till vänster(Kyrkvägen) och sedan första till höger(Mossvägen). När vägen delar sig tar du till vänster(Fyrvägen). Husen längst bort vid vägens ända ligger i hangets södra ända.
 Start:  Hyggliga möjligher
 Landning:  Stranden
 Övrig info:  
 Gps:  N 55ƒ55’00; O 12ƒ40’15
 Länkar:  Ventrafiken

Arkiv