SV Ven

 Flygställe:  Ven sydvästsidan
 Typ:  Hang
 Vind:  SV (235ƒ)
 Höjd:  30-35 m
 Bredd:  
 Erfarenhet: Avancerad 
 Klubbkontakt:  
 Vägbeskrivning:  Hanget ligger 1 km SO om Kyrkbacken. Från Bäckviken följer man vägen och tar första vägen till vänster efter backen. Följ vägen (Nämdemansvägen) tills den tar slut. Ta cykelstigen till höger och följ backkrönet tills cykelstigen viker av inåt ön. Fortsätt att gå längs backkrönet i kanten av åkern tills du kommer till en öppning i trädridån.
 Start:  Finns ingen bra startplats. Starta i backen i den norra delen av gläntan.
 Landning:  Stranden
 Övrig info:   Hanget är mycket bra om man väl kommit i luften. De svåra startförhållandena gör dock att hanget enbart är lämpat för mycket vana piloter.
 Gps:  N 55ƒ54’10; O 12ƒ 41’40
 Länkar:  Ventrafiken

Arkiv