SO Rökerierna

 Flygställe:  Rökerierna Kåseberga
 Typ:  Hang
 Vind:  SO
 Höjd:
 Bredd:
 Erfarenhet:  Avancerad
 Klubbkontakt:
 Vägbeskrivning:  Parkera i hamnen och gå upp vid rökeriet.
 Start:  Det är inte tillåtet att starta och landa i hagarna ovanför rökeriet mellan den 1 Juni och 30 Augusti eller andra tider då får finns i hagen.
 Landning:
 Övrig info:  När start och Landningsförbud gäller startar man enklast på Syd och kan vid gynnsamt väder flyga över till SO.
 Gps:
 Länkar:

 

OBS Det råder fotoförbud på Kåseberga Syd, Syd-Ost(Rökeriet). Alltså inga gopros eller mobilkameror är tillåtna före, under eller efter flyg. Hjälp till att sprida och påminn gästande piloter så vi kan behålla våra flygställen.

Angående start och landningingsförbud vid rökeriet:
Det är inte tillåtet att starta och landa i hagarna ovanför rökeriet mellan den 1 Juni och 30 Augusti eller andra tider då får finns i hagen. Detta pga att  många besökare har varit där och följaktligen trampat ner så mycket bete att markägaren inte kunde nyttja det fullt ut utan har fått avbryta sin semester för att flytta runt djuren för att få tillräckligt med bete.

Vi har varit i kontakt med markägaren och han är upprörd över extra arbetet och framförallt sina missade semesterdagar. Eftersom det dessutom varit en hel del incidenter genom åren då folk har böjt ner staketet eller inte kopplat tillbaka elstängslet på rätt sätt så har han nu tröttnat på verksamheten och tillåter inte start och landning från hans mark, oavsett vem som har gjort åverkan.

På CPS och samtliga skärmflygares vängnar beklagade vi djupt det inträffade, men eftersom CPS som klubb inte har något mandat att agera polis, så har vi åtagit oss att informera om vad som gäller.

Markägaren kan då tänka sig att flygning (läs: start och landning) är tillåtet från 30 augusti till 1 juni ”så mycket vi vill” men givetvis under förutsättning att det inte sker åverkan på staketet. Hoppas alla respekterar detta och hjälper till att sprida informationen vidare!

Markägarna heter Leif och Ingela och nås på 0708-329903, ring om något staket går sönder eller något djur ligger skadat.

Övrig info:
Vänligen respektera reglerna, starta/landa inte i hagen ovanför rökeriet mellan den 1 Juni och 30 Augusti. Övrig tid skall vi även undvika start och landning om får finns i hagen.

Arkiv