Paramotor Dalhäll

Flygstalle: Paramotor Dalhäll
Typ: Paramotor
Vind:
Höjd:
Bredd:
Erfarenhet:
Klubbkontakt: Mikael Karlsson 0732686771
Dario Donell 0722537831
Thomas Wigström 0708870343
Vägbeskrivning: https://goo.gl/maps/DrihGdL5iicbpLkt5
Start:
Landning:
Övrig info:
Gps: 55°58’52.4″N 12°46’39.1″E
Länkar:

Instruktioner o tips för dig som ska starta/ landa på Dalhäll pm fält.

OBS! Uppdatering kommer!!

1. Innan Du använder fältet ska Du ha läst instruktionerna och studerat bif. karta samt fått läges orientering av behörig pm pilot. Se namn nedan.

2. I området förekommer hästanläggningar samt ppl flyg från Viarps FK vilket kräver en läges orientering som genomföres på fältet för att visuellt få kunskap om gränser både i höjd o sidled.

3. Denna läges orientering ska kunna genomföras av varje pilot när en ny pm flygare ämnar använda fältet.

4. Start o landning kan göras utan begränsningar i samliga vädersträck.
Fältet har en yta på 0,3 ha (3000 kvm) med sin huvudsakliga utbredning i S o SV riktning.

5. Vid start flyger du bort från fältet men tar inte höjd över 200 m innan du
passerat E4/E6 VIKTIGT!! Höjdmätare (vario) obligatoriskt.
Viarps flp har nämligen trafikvarvshöjd 1300 Ft MSL. Korridorens gränser som de ska hålla sig inom (sid/höjdled) bryts regelbundet, vilket betyder en väsentlig risk om höjden diffar mer än 100 m

6. Ska inte landning ske är flygning över o runt startområdet inte önskvärt(tillåtet) då detta stör alla som förbereder start, bullret gör det omöjligt att ex. genomföra läges orientering.

7. Kastrup TMA når in över Hilleshög och där gäller 2500 ft MSL.

8. Hästanläggningen Rosenhäll 500m Ö fältet rekommenderas ni runda med god marginal vid inflygning för landnig.

9. SSFF regelverk gäller vid allt nyttjande av pm fältet i Hilleshög, tillägas bör att alla piloter har ett eget ansvar i sitt uppträdande i luften så att vi slipper incidenter och klagomål för allas trivsel.

10. Kontaktpersoner:
Mikael Karlsson 0732686771
Dario Donell 0722537831
Thomas Wigström 0708870343