N Hovshallar

 Flygställe: Hovet N 
 Typ: Hang
 Vind:  N
 Höjd:  150 m
 Bredd:  1500 m
 Erfarenhet: Avancerad 
 Klubbkontakt:  
 Vägbeskrivning: Se nedan
 Start: Se nedan 
 Landning: Stranden. Starten eller  vid parkeringen.
 Övrig info: Vindmätaren Nora: 076-1397456
 Gps:  
 Länkar: Webcam 
Kustobservationer 

Vägbeskrivning Kör från Båstad till Norrvikens trädgårdar och vidare mot Kattvik. Ta till höger lägst kusten efter kiosken, kör till parkeringen vid förbjuden infart skylten. Sen är det bara till att gå längs grusvägen tills den tar slut sen längs stranden tills ni kommer fram till ”grytan”. På vänster sida ca 15m upp ligger en startplats som är röjd från ljung. Det går en stig upp som kan vara svår att hitta. Landning på stranden. 

Arkiv