SSV-VSV Kullaberg/Mölle

 Flygställe:  Kullaberg/Mölle
 Typ:  Hang
 Vind:  ssv-vsv
 Höjd:  80m
 Bredd:  1000m
 Erfarenhet: Avancerad 
 Klubbkontakt:  
 Vägbeskrivning:  Kör genom Mölle mot naturreservatet. Betala bompengen och kör in i reservatet, efter första utsiktsplatsen kör ytterligare ca 100 m. Där finns en mycket liten skylt med texten ”Barakullen”. Gå upp där.
På toppen av Barakullen finns en öppen plats stor nog för att dra upp en skärm, där finns också ett litet träd att lägga skärmen i.
 Start:  Starten är att betrakta som stupstart men den är tämligen odramatisk.
 Landning:  På stenstranden nedanför.
 Övrig info:  Hanget ligger på privat mark i ett naturreservat, respektera alla skyltar och eventuella anvisningar från reservatets personal.
 Länkar: Väderstation
Webcam

  

Övrigt
Hängflygarna landar på golfbanan i turbulensen från en skogsridå. Vid gynnsamma förhållanden går det att landa i hamnen eller att ta sig över byn och landa på en åker.
Landningen kan vara problematisk. Stranden är inte särskilt lång,
ganska smal och där finns en barnsimbassäng. Det har mycket bra lyftkraft, vilket gör att det kan vara svårt att ta sig ner. Normalt sett går man ut över vattnet för att tappa höjd för att sedan göra en inflygning. Gör man inflygningen för tidigt är risken stor att man kommer in i stigande luft och stiger igen. Gör man inflygningen för sent landar man i vattnet.
Det är vanligtvis mycket strömt i havet vid Kullaberg, det gör att det är extremt farligt att landa i vattnet. Drunkningsolyckor med dykare som driver iväg är tyvärr inte ovanliga här.
Kullaberg är, tillsammans med Hovs hallar, Skånes och därmed Sveriges vackraste hang.

Arkiv