Detta är planerat för 2024 (så här långt…)

14/4 kommer vi att gemensamt röja bort sly och taggbuskar på starten vid Vik.

5/5 traditionsenlig strandstädning med efterföljande korvgrillning vid Hammars backar. Samling vid Stigs backe.

5/5 (reservdag 9/5) Avrostning friflygare. Preliminärt vid skolbacken.

20 – 21/4 (reservdagar 27-28/4) PM avrostning

10 – 11/8 Markhanteringsträning med Essie

Detaljer och klockslag kommer att kommuniceras längre fram