Årsmötet avklarat.

Vilket härligt ärsmöte vi hade!
Den digra dagordningen gicks noggrant igenom. Valberedningens förslag på ny styrelse godkändes. Kassarapporten var fin. Arbetsgrupper fick nytt blod. Motioner och ärenden inför SSff´s årsmöte diskuterades och våra utsända dit fick med sig mötets mening att framföra.
Med andra ord, ett kanonmöte. Protokoll kommer inom kort, även protokoll från övriga möten kommer att dyka upp när bara webb-redaktören lärt sig hur och var han ska lägga in grejorna.