Vitemölla: skärmflyg är INTE tillåtet 1 april till och med 31 juli

Länsstyrelsen har meddelat att skärmflyg inte är tillåtet på Vitemölla backar 1 april till och med 31 juli, på grund av att det är en känslig tid för fridlysta växter och fåglar i området.