PARKERING FÖRBJUDEN RAVLUNDA

Hej alla skärmflygare!

Militären har vänligt men bestämt bett oss att inte parkera framme vid hanget i Ravlunda.
Parkering längs huvudvägen är okej men att köra förbi förbjuden infart och förbjuden högersväng är helt uteslutet.

Om detta inte sköts finns risk att hela fältet stängs av och att man då istället kommer få gå hela vägen från bommen.

Vidare är all form av paramotorflygning på fältet FÖRBJUDEN!

Vänligen respektera detta.