Första nyheterna 2021

Styrelsen hade möte den 6 januari. Som de flesta möten det senaste året avklarades det digitalt men här kommer en kort sammanfattning (länk till protokollet kommer längre ned):

  • Vi är just nu 170 betalande medlemmar.
  • Arbetet med att hitta ett nytt vinschfält går trögt. Kalle (kassören) kommer prata med markägaren i Brandstad för att se om det finns fler möjligheter där.
  • Mentorsgruppen begärde hjälp med träningsskärmar. Flera medlemmar har hört av sig sedan dess och erbjudit avlagda skärmar som kan användas för utlåning till nya medlemmar, tills de skaffar egna grejer.
  • Vårt system med ”flygställeintroduktioner” kom aldrig igång som planerat 2020. Nytt försök under 2021 och styrelsen har börjat kontakta medlemmar som kan tänka sig hjälpa till.
  • En resa till Vättern diskuterades. Niklas Sandgren kommer driva det och kontaktar klubbarna där uppe för att se om vi kan anordna en klubbaktivitet med flyg någonstans runt Vättern i sommar.
  • En PM-träff diskuterades. Även har åtog sig Niklas att driva frågan.
  • Årsmötet kommer sannolikt äga rum den 14 mars och blir digitalt.
  • Ingen koordinerad fysisk nödskärmsompackning i år, p g a pandemin. Istället sponsrar klubben alla som vill lämna in sin nödis för ompackning. SkyAdventures och Skärmflyg Österlen erbjuder dessutom 100kr i rabatt till alla medlemmar som anlitar dem för ompackningen.

Styrelseprotokollet finns här, med mer detaljer.