VNV-NNV Barsebäck

 Flygställe:  Barsebäck camping
 Typ:  Hang
 Vind:  VNV – NNV
 Höjd:  5 – 10 m
 Bredd:  
 Erfarenhet: Avancerad 
 Klubbkontakt:  
 Vägbeskrivning:  Hanget ligger vid Barsbäcks camping. Kommer du söderifrän sväng av E6:an vid Center Syd och följ skyltarna mot campingen, norrifrån, ta avfarten skyltad Kävlinge/Bjuv följ vägen söderut förbi golfbanan tills du kommer till campingen.
 Start:  Dra upp skärmen nedanför bunkern, är det västvindar balansera upp skärmen någon meter på slutningen och starta. Vid nordvindar gör en springstart längs cykelbanan. 
 Landning:   Var som helst.
 Övrig info:  Hårdvindshang
 Gps:  
 Länkar:  

 Övrigt
 Hanget är ett renodlat hårdvindshang. Det är ingen ide att åka hit om det inte blåser minst 8 m/s. Måttligt med vita gäss på vattnet brukar vara ett gott tecken.
Vindstyrkorna som behövs för att det skall vara flygbart gör att hanget enbart är lämpligt för de som har snabba skärmar och mycket bra startteknik. Påkopplat speedsystem och snabba rektioner är ett krav.
Mer än en steg trea har setts släpas iväg efter skärmen när de inte varit snabba nog med speeden eller missat starten.

Arkiv