Vinschfält Brandstad

 Flygställe:  Brandstad
 Typ:  Vinschfält
 Vind:  Ost/Väst och Nord/Syd
 Höjd:  
 Längd  O/V ca 650 m N/S ca 1000m
 Erfarenhet:  
 Klubbkontakt:  Johan Svärd 0702-652233
 Trisse 0706-734447
 Luftrumsregler Fälten ligger på gränsen mellan segelflygsektorerna Sövde och
Sövde Nord. När dessa inte är öppnade får flygning ske på 2500ft (ca 750m) MSL.
I öppnad sektor får flygning ske VFR och IFR med marksikt upp till FL60 (ca 1800m STD). Piloter som planerar att flyga i segelflygsektorerna ansvarar för de vet vilka höjdregler som gäller för dagen, innan de startar. Piloten ska även vara utrustad med radio inställd på klubbfrekvensen så att startledaren kan meddela om ändringar av luftrummet sker. Segelflygsektorerna är inte inritade på flygkartorna, men en komplimenterande karta med dessa finns på fältet. GPS koordinaterna kan också erhållas per mail från kontaktpersonen. Fältet ligger på ca 90m höjd.
 Start:  Spring
 Landning:  Mjuk å fin
 Övrig info:  Klubbens radiofrekvens är 144.00
 Gps:  
 Länkar: http://vader.sjoboflyg.se/

 

Vägbeskrivning

Nord/Syd fältet: 

Väg 13 från Hörby. strax före Brandstad sväng höger vid vägskylt ”Krokhuset” ”Makadamfabrik sydsten” kör genom Brandstad boställe. Fortsätt på grusvägen ca 300m. Parkera vid vägkanten.

Ost/Väst fältet:

Väg 13 från Hörby. Kör förbi Brandstad. Första vägen till vänster efter Branstad, Kolagårdsvägen, fältet ligger till vänster om denna från väg 13 fram till första gården. Parkera utmed grusvägen eller på parkeringsfickorna utmed väg 13.


 

Arkiv