SV Alestenar

 Flygställe:  Stenarna
 Typ:  Hang
 Vind:  SV
 Höjd:  30 m
 Bredd:  
 Erfarenhet: Intermedia
 Klubbkontakt:  
 Vägbeskrivning:  Parkera vid infarten till Kåseberga eller i hamnen och ta sigen upp till stenarna.
 Start:  Lämpligast på andra sidan stängslet sett från stenarna.
 Landning:  Var som helst.
 Övrig info:  Vindmätare 0730-522 183
 Gps:  
 Länkar:  

Markägarna har förbjudit start på Ale Stenar. Starten ligger på andra sidan staketet sett från stenarna.

Flyg inte för nära när det står någon och beundrar utsikten, det kan uppfattas hotfullt när en stor skärm i full fart kommer dykande.

Arkiv