SV Lernacken

 Flygställe:  Lernacken (Brofästet).
 Typ:  Hang
 Vind:  SV
 Höjd:  20 m
 Bredd:  400
 Erfarenhet: Intermedia
 Klubbkontakt:  
 Vägbeskrivning:  
 Start:  Topp
 Landning:  Var som helst.
 Övrig info:  
 Gps:  
 Länkar:  

Övrig
Start: På grässluttningen snett nedanför monumentet. Landning: Topplanda eller på gräsängarna framför hanget. Det kan dock stå en decimeter vatten på grönområdena framför hanget, som är svårt att se uppifrån.

Trädridån en bit framför östra delen av hanget medför att det blir turbulent på denna delen av hanget. Det brukar i alla fall gå bra att flyga fram till den stora träddungen på hangkanten.

Arkiv