Litta ti om väred

På den här sidan kommer du att hitta:
– Länkar till väder och andra hemsidor med flygställe
– Förklaring till kartan
– Klubbens regler för våra hang

Länkar
Väder                                                                                                      
Yr
Sejladsudsigt
Kustobservationer SMHI

Farvandsudsigter DMI
Termikprognos
Väderradar
Met Office

Andra sidor med flygställe
ParaglidingEarth
Paragliding Map
Para2000
Paragliding Forum
VSK
Fenix

Väderstationer
Höganäs
Sövde Flygplats
Helsingborg

Webcam
Hovshallar
Höganäs
Helsingborg
Ystad
Vik

 

Vi har valt att dela in våra hang i tre kategorier, Nybörjare. Intermedia och Avancerad. Det är endast Hammar, Sydhanget, Hammar Skolbacken och Ravlunda som räknas som nybörjarhang.

Färgmarkeringen på kartan är:
Blå       Hang
Röd     Vinsch
Grön   Motorfält
Gul       Backgliding
Lila      Övriga Europa

Vi kommer också att lägga ut flygställe i övriga Europa som någon klubbmedlem besökt och är kontaktperson till.

Arkiv