Da Fest 2011 Avklarad

Då har vi festat i tvenne dagar i Kåseberga. Vädrets makter var inte med oss så vi fick klara oss utan flygning. Vi hoppas på bättre väder och många timmar i luften.