Month:

Detta är planerat för 2024 (så här långt…)

14/4 kommer vi att gemensamt röja bort sly och taggbuskar på starten vid Vik. 5/5 traditionsenlig strandstädning med efterföljande korvgrillning vid Hammars backar. Samling vid Stigs backe. 5/5 (reservdag 9/5) Avrostning friflygare. Preliminärt vid skolbacken. 20 - 21/4 (reservdagar 27-28/4) PM avrostning 10 - 11/8 Markhanteringsträning med Essie Detaljer och klockslag kommer att kommuniceras längre fram  ... Läs mer

Nödskärmsompackning 26/11 2023

Klubben har hyrt sporthallen i Vollsjö den 26/11 mellan 10.00 och 16.00 för alla som vill packa om sina nödskärmar. Detta är för dom som kan packa sina skärmar själva, lite hjälp finns säkert.... Läs mer

CPS info – vad är på gång…

Hej CPS! Lite info för framöver: Ni som vill träna balansering/backglidning - gå med i facebookgruppen CPS Träning för dessa aktiviteter. Klubben har tre "mentorer", framförallt för er som är nya i sporten och vill... Läs mer

Arkiv