Årsmöte 2023 – motioner

Dags att sända motioner och övriga frågor till Årsmötet! I slutet av mars, söndagen den 26/3 kommer CPS att ha Årsmöte, denna gång är vi i Kåseberga. All info kommer inom kort. Maila din motion och övriga frågor till så snart som möjligt: info@cps.to
Motioner till årsmötet skall, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till styrelsen tre veckor före årsmötet ( alltså senast söndag 2023-03-05 ! ).. Motionerna och styrelsens yttrande över dem och övriga förslag från styrelsen skall sändas ut till medlemmarna senast en vecka före mötet.

/ Styrelsen