Month: maj 2014

Klubbresa under Aug/Sept

Vi avvaktar till nästa år (2015) för anordnande av resa. Redan nu söker vi någon som vill hålla i trådarna kring detta.' Hör av dig till någon i styrelsen om du är sugen. Hej Alla. Vid ett flygtillfälle på Hammar framkastade några att vi borde ju dra ner till bergen igen under sensommaren. Österrike eller Slovenien. Månadsskiftet aug-sept då termiken finns... Läs mer

Vindmätaren på Hammar

Nu är nya vindmätaren uppsatt på Hammarstarten. Tack Magnus W för mycket snabbt och bra utfört arbete. Mätaren är webbaserad och finns än så länge att beskåda på vår hemsida. Tanken är att den skall integreras på den nuvarande vindsidan vind.minimum.se så att alla mätarna finns på samma ställe. Detta är ett lite avancera... Läs mer

Placering av Vindmätare

Tack alla som röstat i undersökningen om placering av vindmätare. Sydhanget, Hovs Hallar, Vinchen och Ålabodarna toppade undersökningen. Hovs Hallar och Ålabodarna har redan mätare. Så då återstår Sydhanget och Vinschen som möjliga kandidater. Vi kollar möjligheterna att få sätta upp mätare på sydhanget, men där finns ju en mätare bara några kilometer bort så behovet kanske är tveksamt?. På vinschen verkar det däremot som att vi kan sätta upp en mätare i princip o... Läs mer

Arkiv